přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Datum konání: 15.10.2012  8:00 – 19.10.2012  16:00

Semináře k označování a uvádění krmiv na trh

V souvislosti s implementací nařízení upravujícím způsob označování a uvádění krmiv na trh dozorovými orgány, může nastat situace, kdy provozovatelům krmivářských podniků nemusí být, s ohledem na…


27.12.2011

SVZ Průmyslová krmiva prosinec 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


11.6.2010

Zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Dne 1. prosince 2009 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 415/2009 ze dne 19. listopadu 2009 o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení, která nabyla účinnost dnem 1. prosince 2009.


21.11.2008

Informace MZe pro provozovatele krmivářských podniků o nové prováděcí vyhlášce k zákonu o krmivech

Jak již došlo do povědomí odborné zemědělské veřejnosti nabyla dne 1.ledna 2008 účinnost novela zákona o krmivech ve znění zákona č. 214/2007 Sb. ze dne 18. července 2007. Současně byla vydána nová prováděcí vyhláška č. 356/2008 Sb., která stanoví technické podrobnosti.


3.6.2008

Doplňkové látky ke konzervaci krmiv při použití k prvovýrobě

Na základě častých dotazů zemědělců byla připravena informace o možnostech použití doplňkových látek při konzervaci krmiv v souladu s pravidly o hygieně krmiv a zásadami stanovenými pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce.


12.11.2007

Upozornění pro provozovatele krmivářských podniků

Dnem 1. 1. 2008 končí termín, do kterého mají provozovatelé krmivářských podniků vydat prohlášení, že plní požadavky stanovené nařízením č. 183/2005.


11.3.2007

Informace MZe pro provozovatele krmivářských podniků

K 1. lednu 2007 nabylo plné účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, o hygieně krmiv, čímž skončilo dvouleté přechodné období.


21.6.2006

Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR o povolení výroby a dovozu krmiv pro výzkumné účely podle zákona o krmivech

Zákon o krmivech (dále jen "zákon") stanovuje mj. podmínky pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů doplňkových látek. Pokud je nutné a nezbytné pro účely...