přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sestupnění zatříděných vín na PF a agenda pro zástupce sdružení VOC

1.3.2013

Registr vinic byl rozšířen o dvě nové funkcionality. Nově přibyla agenda sestupnění vína a dále funkcionalitu pro komunikaci směrem k VOC sdružením. Více informací po kliknutí na nadpis novinky.

Sestupnění vína

V Registru vinic byla nasazena nová funkčnost pro sestupnění vína. Zatříděné vzorky vína lze tzv. sestupnit, tj. u celé šarže, případně u její část lze ponížit výsledné zatřídění. Dle vinařského zákona 321/2004 Sb., zatříděné víno s přívlastkem, v rámci druhů přívlastkového vína podle § 19 odst. 2, s výjimkou slámového a ledového vína, nebo jakostní víno, si může jeho výrobce sám sestupnit, splňuje-li víno analytické požadavky daného druhu stanovené prováděcím právním předpisem.

Tuto skutečnost musí výrobce nejpozději následující pracovní den sdělit v elektronické podobě ÚKZÚZ s uvedením údajů podle odstavce 3 §26 zákona.

Manuál k funkčnostem je k dispozici v Uživatelských příručkách Registru vinic zde.

Komunikace s VOC

Byla nasazena nová funkčnost pro VOC, kdy subjekty, zařazené do VOC mohou zpřístupnit, případně zamezit zveřejňování svých údajů vybraným VOC. Součástí funkčnosti je i správa pro pověřeného uživatele VOC (seznamy subjektů a vinic ve VOC, seznamy zatříděných vín, vkládání žádostí o vložení zatříděných vín VOC, apod.).

Manuál k funkčnostem je k dispozici v Uživatelských příručkách Registru vinic zde.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem