přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
26.8.2015

Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zelenina PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Vnitrostátní strategie v sektoru ovoce a zelenina 2015.


32007R1234: Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

2007/1234/ES: Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 21. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro...


32008R0361: Nařízení Rady (ES) č. 361/2008

Nařízení Rady (ES) č. 361/2008 ze dne 14. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských...


32011R0543: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví...


9.4.2013

Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů sektoru ovoce a zeleniny 2007-2013

Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů sektoru ovoce a zeleniny, platná pro období 2007-2013, prodloužena do června 2015.


Nařízení vlády č. 95/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
Účinnost od: 15.3.2008


Nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Účinnost od: 1.9.2008


Nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Účinnost od: 20.4.2007


23.11.2009

Metodika k provádění agroenvironmentálních opatření 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 62 KB)

Shrnutí změn nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, vyplývajících z novely č. 99/2008 Sb.


12.3.2009

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 374 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb. a nařízení vlády č. 45/2009 Sb. - platná pro rok 2009.