přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam uznatelných nákladů pro dotační programy 1.R. a 1.I.

23.1.2019

Seznam uznatelných nákladů pro dotační programy 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy“ a motivační formulář (předběžná žádost) ke stažení

Uznatelné náklady projektu mohou vznikat až po podání motivačního formuláře, datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet datu, kdy začnou uznatelné náklady projektu vznikat. Vyplněný motivační formulář se zasílá emailem na adresu martinleibl@mzecz kdykoliv v průběhu roku, originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci 1.R. nebo 1.I. podávané ve stanovených termínech na příslušná pracoviště OPŽL SZIF.

Motivační formulář (předběžná žádost) a seznam uznatelných nákladů pro dotační programy 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy“ jsou přiloženy.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem