přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Len a konopí

Přadný len a konopí seté jsou plodiny, které se pěstují především pro nepotravinářské účely – vlákno, které nalézá uplatnění v textilním, stavebním a i v dalších odvětvích průmyslu. V současné době se s těmito plodinami také stále více uvažuje i pro energetické využití.

Přadný len je tradiční plodina podhorských oblastí a s jeho pěstováním byl spojen i rozmach textilního průmyslu v marginálních oblastech ČR. V současné době se tato komodita potýká s nemalými problémy, způsobenými  dopadem celosvětové odbytové krize lněného vlákna, nízkou úrovní cen dlouhých vláken vlivem dovozů levného textilního zboží, výrazně nižší podporou pěstitelům v ČR oproti pěstitelům ve starých členských zemích EU (Belgii, Francii a Nizozemsku) a chybějícím provozním kapitálem u pěstitelů i zpracovatelů lnu.
 
Konopí seté je významný zdroj přírodního vlákna a organické hmoty k technickému nebo energetickému využití. Jeho pěstování se v ČR začalo ověřovat v roce 1998 a jeho pěstování se postupně rozšiřuje. Zájem o konopné vlákno má především papírenský a automobilový průmysl. Konopí je také významnou plodinou pro energetické využití.

15.1.2010

Ochrana práv k odrůdám v ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 651 KB)

Ochrana práv k odrůdám je forma ochrany duševního vlastnictví v zemědělství, která je zakotvena jako mezinárodní systém Mezinárodní úmluvou na ochranu práv k novým odrůdám rostlin. Každý uživatel chráněné odrůdy je povinnen respektovat práva držitele odrůdových práv, jejichž dodržování může být vymáháno i soudní cestou.


23.3.2009

Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí setého

Ohlašovací povinnost se týká pěstování máku setého a konopí setého a vývozu a dovozu makoviny podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.