přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ŽATECKÝ CHMEL získal zeměpisnou ochrannou známku Evropské unie - chráněné označení původu

10.5.2007

V rámci Evropské Unie se jedná o první chráněné označení původu týkající se chmele a o jedno z prvních označení udělené českému zemědělskému nebo potravinářskému výrobku.

Dne 8. května 20007 bylo vydáno nařízení Komise č. 503/2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP)). Dne 26.2.2007 uplynula lhůta, během níž mohly být podány námitky proti udělení registrace Chráněného označení původu pro ŽATECKÝ CHMEL. Do té doby nikdo námitku nepodal, a ČR tak dostala další chráněné zeměpisné označení.
Evropská komise uděluje ochranné známky "chráněné označení původu" (PDO) a "chráněné zeměpisné označení" (PGI). První známka, kterou dostal Žatecký chmel je přísnější, to znamená, že všechny prvky podílející se na produktu musí pocházet z dané oblasti za použití uznávaného know-how. V druhém případě je postačující, když v dané oblasti probíhá alespoň jedna důležitá fáze výroby, zpracování či přípravy výrobku.
Žádost o toto označení podal v roce 2004 Svaz pěstitelů chmele ČR. Příprava na žádost a jednání s Evropskou Komisí a Úřadem pro průmyslové vlastnictví trvala již od počátku roku 2002. Finální podobu žádosti Svaz pěstitelů chmele ČR také konzultoval s Unií obchodníků a zpracovatelů chmele ČR, Chmelařským institutem a Ministerstvem zemědělstvím ČR. Během jednání došlo k řadě úprav tak, aby byly splněny požadavky Komise. Označení se z původu vztahu k zeměpisnému označení týká pouze Žateckého poloraného červeňáku (všech jeho klonů) z Žatecké chmelařské oblasti. V rámci Evropské Unie se jedná o první chráněné označení původu týkající se chmele a o jedno z prvních označení udělené českému zemědělskému nebo potravinářskému výrobku.
Toto označení nemá žádný vliv na průběh certifikace chmele a označování chmele podle nařízení ES či zákona o ochraně chmele, kdy je na každý obal uváděna odrůda, oblast, ročník atd. Označení by však mělo být další podporou propagace chmele a jednou z dalších cest v ochraně proti zneužívání jména Žatecký chmel.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem