přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace

Problematiku osiva a sadby vymezuje zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby a dále zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám. Registrace odrůd i certifikace osiva a sadby v ČR vychází z principů Evropské unie.

Ministerstvo zemědělství realizuje dohled nad plněním úkolů vyplývajících ze zákona o oběhu osiva a sadby a dalších zákonných norem a nařízení v oblasti odrůd, osiva a sadby, jmenuje Odrůdovou Komisi apod.

Kontrolní činnost a dozor ve vztahu k zákonu o osivu a sadbě zajišťuje ÚKZÚZ, konkrétně odbor osiv a sadby, jež zajišťuje následující činnosti: kontrola oběhu osiv a sadby; registrace a evidence dodavatelů osiv a sadby; uznávací řízení pro certifikaci; povolování a evidence dovozu osiv a sadby; laboratorní zkoušení osiv pro účely uznávacího řízení; vedení databáze osiv ekologického zemědělství (udělování výjimek k použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství) atd.