přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

VÚVeL FEST od výzkumu k praxi

Datum: 5.11.2014  10:00 – 3.12.2014 
Místo konání: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno
Organizátor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Adresa WWW: www.vri.cz
E-mailová adresa: vri@vricz
Telefon: 533 331 111
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

5. listopadu zahajuje VÚVeL, v. v. i. v Brně pořádání série odborných seminářů s názvem VÚVeL Fest, zaměřených na problematiku poruch zdraví u jednotlivých druhů hospodářských zvířat s důrazem na efektivní transfer nových poznatků vědy a výzkumu přímo do praxe.

První seminář proběhne  5. 11. 2014 a bude zaměřen na problematiku paratuberkulózy v chovech dojeného skotu, druhý seminář proběhne 19. 11. 2014 a bude se věnovat respiratorním a parazitárním infekcím masného skotu a 3. 12. 2014 se uskuteční třetí seminář se zaměřením na parazitární infekce a klíšťovou u malých přežvýkavců.

Semináře plánované na začátek roku 2015 se budou zabývat zdravotní problematikou v chovech prasat a drůbeže. Všechny pořádané semináře jsou určeny pro zájemce z řad chovatelské a veterinární veřejnosti, další odborníky z oblasti živočišné výroby, pracovníky státní správy a v neposlední řadě pro vědeckovýzkumné pracovníky.

Bližší informace o seminářích včetně možnosti registrace jsou uvedeny v přiložené pozvánce a také na webové stránce: http://www.vri.cz/vuvelfest/.

Bude nám ctí, pokud Vás budeme moci na těchto seminářích přivítat.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
garant projektu VÚVeL Fest
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  Hudcova 2969/70
621 00 Brno
+420 773 756 631

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem