přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Publikace Genetické zdroje rostlin: moderní technologie konzervace a hodnocení

6.8.2020

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., plodinovými experty a institucemi uchovávajícími genofond zemědělských plodin publikaci Genetické zdroje rostlin: moderní technologie konzervace a hodnocení.

Pěstováním a šlechtěním vznikla u zemědělsky využívaných druhů významná vnitrodruhová genetická diverzita, reprezentovaná šlechtěnými a krajovými odrůdami a dalším genetickým materiálem, které jsou spolu s planými příbuznými druhy označovány jako genetické zdroje rostlin (GZR). Bezpečná konzervace GZR na základě mezinárodně platných standardů je základní činností a nezbytnou podmínkou pro současné i budoucí využití uchovávaných genofondů. Publikace si klade za cíl na konkrétních příkladech plodin popsat metody konzervace a využití především exaktních metod charakterizace vlastností genetických zdrojů. V souvislosti s nástupem rutinního využívání analytických metod dochází k jejich aplikaci také při stanovení nutričních a užitkových parametrů plodin. Molekulární biologie, genetika, proteomika a další metodické přístupy poskytují nástroje, nezbytné pro studium genetických zdrojů.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem