přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti

14.1.2015

Ministerstvo zemědělství vydalo informační leták Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti

Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti je novou mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, která byla přijata dne 29. 10. 2010 v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti. Česká republika jej podepsala 23. 6. 2011 a v platnost pro ni vstoupí až po dokončení procesu ratifikace na vnitrostátní úrovni. Za provádění Nagojského protokolu v České republice odpovídá Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Více podrobnějších informací týkajících se fungování a hlavních cílů Nagojského protokolu je k dispozici právě v tomto informačním letáku.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem