přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výjimky

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) může v odůvodněných případech udělit výjimku na:

  • vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích;
  • zásahy na zvířatech;
  • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu;
  • souběžný chov stejného druhu zvířat v ekologickém a konvenčním režimu;
  • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce;
  • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství;
  • použití konvenčních osiv;
  • výjimka z pravidel EZ při katastrofických událostech.

Podepsaná a řádně odůvodněná žádost se podává písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

nebo prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů (REP) www.eagri.cz/rep.

Žádost lze podat rovněž osobně na podatelnu ministerstva na výše uvedené adrese.

Na udělení výjimky z pravidel ekologické produkce není právní nárok. Výjimky se omezují na minimum, jsou časově omezené a lze je poskytnout pouze v nezbytných případech a případech, které uvádí článek 22 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Žádosti o udělení výjimky (mimo katastrofické události) podléhají správnímu poplatku ve výši 1.000,00 Kč, který se hradí kolkem vylepeným na žádosti. V případě podání žádosti prostřednictvím REP lze uhradit správní poplatek bankovním převodem dle postupu v REP.

Bližší podmínky pro udělování výjimek naleznete v metodických pokynech zde.

Výjimky pro použití konvenčních osiv uděluje ÚKZÚZ zde.

Související odkazy