přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Státní dozor

některých případech se do kontroly ekologické produkce zapojují také níže uvedené státní dozorové orgány.

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje úřední kontrolu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. V podnicích ekologického zemědělství vykonává obvykle namátkové kontroly pravidel ekologické produkce založené na výsledcích rizikové analýzy nebo na vyžádání ze strany Ministerstva zemědělství.

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

IČO

00020338

Adresa

Hroznová 63/2, Brno, 60300

Adresa WWW

www.ukzuz.cz

E-mailová adresa

podatelna@ukzuzcz

Telefon

543 548 111

SVS

Státní veterinární správa je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo zodpovídá i za zdraví občanů. Všechny povinnosti a práva SVS jsou nejnověji vyjmenovány a popsány ve veterinárním zákoně č. 166/1999 Sb. Na základě veřejnoprávní dohody s Ministerstvem zemědělství vykonává kontrolu ekologické produkce v rámci svých kompetencí daných veterinárním zákonem a souvisejícími předpisy.

Odkaz na web SVS

SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je státní úřad, jehož úlohou je dozor nad dodržováním evropského a národního potravinového práva v České republice. Je součástí celoevropského systému úřadů, které mají obdobné kompetence.

Inspekce kontroluje především bezpečnost, jakost a správné označování potravin, surovin pro jejich výrobu, zemědělských výrobků a tabákových výrobků. Na základě veřejnoprávní dohody s Ministerstvem zemědělství vykonává kontrolu ekologické produkce v rámci svých kompetencí daných zákonem č. 110/1997 Sb. a souvisejícími předpisy. Jedná se zejména o kontroly určité části maloprodejců biopotravin, kteří jsou vyjmuti z působnosti předpisů pro ekologickou produkci a nepodléhají její kontrole.

Odkaz na web SZPI