přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Časté dotazy

Na základě zkušeností dovozců z ČR uvádíme některé opakované dotazy.

Registrace uživatelů

 • Založil/a jsem profil a není funkční, co je špatně?

  Ujistěte se, že jste při vytváření profilu společnosti zadali údaj „Činnosti hospodářských subjektů“. Pokud ne, vyberte činnost „Dovozce ekologické produkce“. Kontrolní organizace či příslušný orgán při schvalování profilu potvrzují činnost/i zvlášť. Profil sice lze vytvořit i bez zadání činnosti (není označeno *), nicméně dokud nemá hospodářský subjekt platnou činnost, nemůže v TRACES nijak působit - zakládat COI atd.

  Sekce


Příprava COI

 • Při otevírání formuláře COI nelze zadat vybraný typ zboží označený kódem, který potřebuji. Proč a jak to mám řešit?

  Zpravidla jde o zboží, které nelze proclít jako bio, protože není zahrnuto v rozsahu legislativy pro ekologickou produkci a označování bioproduktů.

  Pokud typ (kód) komodity nelze vybrat zaškrtnutím bílého čtverečku, položka nemůže být zadána do COI a toto zboží tedy nelze proclít jako bio.

  Možná se jedná o kód, který (zatím) nebyl Evropskou komisí kategorizován jakožto druh zboží, který lze dovážet do EU s označením bio. O zprovoznění daného kódu pro COI můžete požádat Komisi (možno i prostřednictvím MZe).

  Nelze-li z různých důvodů vybrat položku na COI, zbývá v úvahu jen možnost proclít zboží jako konvenční.
   

  COI


 • Nemohu z nabídky vybrat vydávající orgán, který potřebuji, proč?

  Důvodem může být to, že kategorie vybraného zboží není v kompetenci kontrolního subjektu, který se snažíte zadat. (Kategorie zboží, pro něž jsou kontrolní subjekty dodavatelů ze třetích zemí Evropskou komisí aktuálně autorizovány, můžete zkontrolovat v přílohách III a IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 – aktuální konsolidované verze).

  Možní je i to, že již máte zadaný údaj o vývozci, jehož země není na seznamu zemí, které může vybraný vydávající orgán certifikovat. Kontaktujte dodavatele a ujistěte se, jaký je název jejich kontrolní organizace, případně žádejte její kód. Některé kontrolní subjekty mají pobočky v mnoha zemích. Tu správnou divizi lze bezpečně najít podle unikátního kódu.
   

  Subjekt


 • Zadal/a jsem špatně pole 9. Místo vstupu/země proclení, co mám dělat?

  V  COI označeném statusem „Prohlášení vydávajícího orgánu podepsáno“, můžete v roli dovozce údaj změnit (jste-li zakladatelem COI ). Případně to může udělat vydávající orgán (subjekt uvedený v poli 1.), nebo příslušný orgán státu, ze kterého je uvedené místo vstupu (v poli 9.). Tedy pokud je uveden jeden z českých Celních úřadů, může údaj změnit MZe .

  V případě této změny není nutné tisknout novou verzi.

  Změnu je nutné provést i z praktických důvodů. Rozhodnete-li se proclít zásilku jinde, je třeba údaj změnit, protože ke COI mají přístup (co se týče Celní správy) jen uživatelé z pracoviště uvedeného v poli 9.

 • Chci zadat jiný celní úřad než je k dispozici v nabídce pole 9. Místo vstupu/země proclení, mohu?

  Ne. Do pole 9. lze (v rámci ČR) zadat jen celní úřady, které jsou v nabídce. Jde o 14 krajských celních úřadů (podle 14 krajů ČR) + Celní úřad Praha Ruzyně (pro leteckou dopravu). Navíc je zde Generální ředitelství cel, která se ale jako místo vstupu neuvádí. Na jiných stanovištích hraniční kontroly nemají pracovníci přístup do TRACES NT pro COI.

 • Potřebuji změnit informace z popisu zboží v poli 13. např. čistou hmotnost, co s tím?

  Jakmile je COI ve statusu „Prohlášení vydávajícího orgánu podepsáno“, nemůže tyto údaje žádný uživatel měnit. Údaj o hmotnosti je zásadní informací o zásilce.

  Uvědomíte-li si nutnost změny ještě před potvrzením COI vydávající organizací, tedy ve statusu “Popis hotov“, kontaktujte uvedený vydávající orgán a požádejte o provedení změny před podepsáním COI. V  situaci, kdy je COI již podepsáno, nezbývá než aby vydávající kontrolní organizace COI smazala a vydala nové, kde budou údaje již správně.

 • Mohu smazat chybné COI?

  Smazat COI možné je. Nicméně dokument z TRACES nezmizí a zůstává viditelný (uživatelům, kteří k němu měli přístup před smazáním), a to ve statusu „Deleted“. Dovozce může mazat svá COI ve stavu „Návrh“. V dalších fázích mohou COI vymazat ty orgány, které je potvrdily naposledy (pokud se nejedná o již uzavřená COI).
   

  Mazání


Obecné

 • Potřebuji COI pro dovozy ze Švýcarska?

  Ne. Švýcarsko a další spřízněné země jsou v roli dovozců, stejně jako my a ostatní členské státy EU. Kromě Švýcarska se to týká také Norska, Islandu, Monaka, San Marina, Andory, Lichtenštejnska a Faerských ostrovů.

  Nicméně Švýcarsko může být uvedeno rovněž i jako země vývozu.

 • Musím jako první příjemce podepisovat COI ručně i v TRACES?

  Ano. COI v tištěné a elektronické verzi musejí být shodná (na drobné výjimky), zejména, co se týče úrovně podpisů. Při přebírání zboží a podepisování papírového COI, nutné příslušnou kolonku potvrdit i odkliknutím v TRACES NT. Nedodržení tohoto postupu je Komisí klasifikováno jako porušení pravidel ekologické produkce.

 • V čem spočívá role Odpovědný za náklad?

  Odpovědný za náklad je hospodářský subjekt, který na stanovišti hraniční kontroly přebírá zásilku, zajišťuje dopravu, případně administrativu (přepravní a spediční firmy…). Subjekt nemusí být certifikovaným ekologickým podnikatelem, aby se mohl do TRACES NT zaregistrovat.

  Chce-li dovozce v COI vyplnit údaj o odpovědném za náklad, musí být tento subjekt v TRACES, aby vůbec mohl být v kolonce vybrán z nabídky. Nicméně odpovědný za náklad nemusí být nutně registrován v TRACES NT, aby mohl se zásilkou manipulovat. Např. celní deklarant může přebírat zásilku na základě plné moci dovozce/prvního příjemce, a to i aniž by byl zaregistrován v TRACES a uveden v COI.

  Odpovědný za náklad se registruje přes EU Login, stejně jako ostatní uživatelé. Až na to, že vybírá činnost „Odpovědný za náklad“. K činnosti je třeba zadat jedno stanoviště hraniční kontroly (v případě českých subjektů jeden z nabízených krajských celních úřadů), který uživatele schvaluje.

  Odpovědný za náklad registrovaný v TRACES může prohlížet COI, na kterém je uveden, může zakládat výpisy z COI ale jinak nic nepotvrzuje a nepodepisuje.