přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí do EU

Produkt dovezený ze třetí země, který je označen odkazy na ekologický způsob produkce, může být uveden na trh EU jako ekologický, pokud:

  1. byl získán v souladu s pravidly ekologické produkce;
  2. dovozce podléhá kontrolním opatřením – povinnost registrace v systému ekologického zemědělství (zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství);
  3. producent ve třetí zemi podrobil své činnosti ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetí zemi kontrolnímu systému v souladu s předpisy EU;
  4. se na produkt vztahuje a je k němu v rámci průvodních dokumentů přiloženo potvrzení o kontrole vydané příslušnými orgány, kontrolními orgány nebo subjekty třetí země, které potvrzuje, že produkt splňuje stanovená pravidla. Potvrzení o kontrole musí být elektronicky vygenerované v systému TRACES NT (Elektronické potvrzení o kontrole neboli COI  certificate of inspection).

Každý dovoz bioproduktů ze třetích zemí musí být předem nahlášen příslušné kontrolní organizaci. V rámci celních řízení je nutné produkty označené odkazy na ekologický způsob produkce deklarovat v celním prohlášení jako produkty „BIO“ / „EKO“ a doložit potvrzení o kontrole (COI) a certifikát produktu, aby mohly být následně jako ekologické produkty uvedeny do volného oběhu.

Originální papírové Potvrzení o kontrole (COI) vygenerované z TRACES NT (prozatím) doprovází zboží do zařízení prvního příjemce a COI v elektronické podobě je archivováno v TRACES NT pro případné kontroly. Vytištěné COI se musí shodovat s elektronickou verzí. Dovozce je povinen toto osvědčení uchovávat k dispozici pro kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty po dobu 2 let. (Elektronické COI je v TRACES uloženo automaticky).

Povinnost vytvářet potvrzení o kontrole (COI) pomocí programu TRACES platí od října 2017. V dohledné době bude systém doplněn o funkci elektronického podpisu. Až tehdy definitivně odpadne nutnost i ručního podepisování papírové verze Potvrzení o kontrole.

Zatím je důležité, aby první příjemce podepisoval tištěné COI ručně současně s odkliknutím tlačítka „Podpis“ v online verzi, zkrátka aby informace a potvrzení na COI uloženém v TRACES a jeho vytištěném originále souhlasily.

Související odkazy