přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam uznatelných nákladů pro dotační titul 1.V.

29.4.2019

Uznatelné náklady projektu, dle uvedeného seznamu, mohou vznikat až po podání motivačního formuláře, datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet datu, kdy začnou uznatelné náklady projektu vznikat. Vyplněný motivační formulář se zasílá emailem na adresu martincharvat@mzecz kdykoliv v průběhu roku, originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci 1.V. podávané ve stanovených termínech na příslušná pracoviště OPŽL SZIF.

Motivační formulář (předběžná žádost) a podmínky dotace naleznete v Zásadách zde.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem