přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pravidla pro dovoz produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí do EU

15.3.2017

Dovoz produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí do EU

Produkt dovezený ze třetí země, který je označen odkazy na ekologický způsob produkce, může být uveden na trh EU jako ekologický, pokud:

  1. byl získán v souladu s pravidly ekologické produkce

  2. dovozce podléhá kontrolním opatřením – povinnost registrace v systému ekologického zemědělství (zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství)

  3. producent ve třetí zemi podrobil své činnosti ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetí zemi kontrolnímu systému v souladu s předpisy EU

  4. se na produkt vztahuje a je k němu v rámci průvodních dokumentů přiloženo osvědčení o kontrole vydané příslušnými orgány, kontrolními orgány nebo subjekty třetí země, které potvrzuje, že produkt splňuje stanovená pravidla

Každý dovoz bioproduktů ze třetích zemí musí být předem nahlášen příslušné kontrolní organizaci. V rámci celních řízení je nutné produkty označené odkazy na ekologický způsob produkce deklarovat v celním prohlášení jako produkty „BIO“ / “EKO“ a doložit certifikát produktu, aby mohly být následně jako ekologické produkty uvedeny do volného oběhu. Originál osvědčení o kontrole doprovází zboží do zařízení prvního příjemce; dovozce je poté povinen toto osvědčení uchovávat k dispozici pro kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty po dobu 2 let. V průběhu roku 2017 bude probíhat přechod na elektronickou formu osvědčení pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

 

Kontaktní osoby pro informace o dovozech ekologických produktů:

Ing. Anna Mládková, tel.:221 812 198, e-mail: annamladkova@mzecz {ANNAMLADKOVA@MZECZ}

Mgr. Jan Hrubý, tel.:221 812 382, e-mail: janhruby@mzecz

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem