přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
3.12.2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Vláda České republiky svým usnesením č. 938 ze dne 20.11.2015 schválila Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství.


16.12.2010

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dne 14.12.2010 byl přijat vládou ČR nový Akční plán pro období 2011-2015.


13.12.2009

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 144 KB)


13.12.2009

Program ekologické zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 329 KB)


13.7.2010

Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení

Předmětem projektu jsou činnosti směřující k vytvoření a podpoře nových odbytových možností biopotravin zaváděním biopotravin do školních a předškolních stravovacích zařízení včetně informačních a propagačních akcí, které budou zaměřeny na rozvoj domácího trhu s biopotravinami. Projekt je realizován v součinnosti s cíli Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010.


13.7.2010

Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti směřující k podpoře odbytu regionálních produktů ekologického zemědělství a k rozšíření uplatnění bioproduktů na trhu s potravinami. Projekt bude navržen na praktickém příkladu odbytu a rozvoje trhu s biomlékem v ČR. Projekt je realizován v součinnosti s cíli Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010.


13.7.2010

Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin

Předmětem projektu je vzdělávání a poradenství pro ekologické zemědělce a obchodníky s biopotravinami, vytvoření sítě předváděcích podniků (vytvoření vzorových existujících ekofarem), monitoring welfare na ekologických farmách a vypracování a zavádění metodik pro zpracování a prodej produktů ekologického zemědělství. Projekt je realizován v součinnosti s cíli Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010.