přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Existuje obecné vymezení pojmů "zvíře a živočich" a jaký je mezi nimi rozdíl?

14.8.2008

Výklad pojmů zvíře, zvěř a živočich a základních rozdílů mezi nimi.

V praxi je nutné rozlišovat pojem zvíře podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, pojem volně žijící živočich podle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)   a také pojem zvěř podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem zvíře vymezuje pouze zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zvířetem se rozumí každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo.

Každý z těchto pojmů (zvíře, živočich, zvěř) má odlišný obsah, ale často dochází k jejich směšování. Volně žijícím živočichem je jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem. Velmi blízkou definici pojmu živočich obsahuje také zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zvěří dle zákona o myslivosti je obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v § 2 v písmenech c) a d). Pojem zvíře zahrnuje pouze některé živočichy. Naopak pojem zvěř je užší než pojem zvíře.

Obecně se tedy dá shrnout, že pojem zvíře zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka), pojem živočich zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka) i bezobratlé, pojem zvěř zahrnuje pouze některé obratlovce.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem