přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
28.12.2009

Postup registrace pro podnikání v ekologickém zemědělství

Detailní postup registrace pro podnikání v ekologickém zemědělství.


7.10.2009

Dotaz na vzdálenost pastvin od obytných budov

Detailní informace se týká dobytka pasoucího se na pozemcích, které souvisejí s obytným domem a jeho oplocením, obtěžování hlukem, pachem, hmyzem apod.


19.2.2009

Registrace hospodářských zvířat

Základní informace o registraci hospodářství s chovem hospodářských zvířat a o hlášení pohybů zvířat.


14.8.2008

Existuje obecné vymezení pojmů "zvíře a živočich" a jaký je mezi nimi rozdíl?

Výklad pojmů zvíře, zvěř a živočich a základních rozdílů mezi nimi.


25.6.2008

Jaké jsou podmínky chovu králíků u nás?

Základní informace o zákonných podmínkách chovu králíků v ČR.


2.7.2007

Je možné volně používat ochrannou známku pro biopotraviny?

Detailní informace o použití ochranné známky pro biopotraviny.


22.5.2007

Jak vést evidenci hnojení?

Základní informace o povinnosti a způsobu vedení evidence hnojení.