přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
14.5.2015

Směrnice č. 412/2015, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 362 KB)

Předpis umožňuje zakázat či omezit pěstování GMO na území členských států


14.5.2015

Nařízení č. 1946/2003, o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 489 KB)

Předpis upravuje problematiku GMO ve vztahu k třetím zemím


14.5.2015

Nařízení č. 1830/2003, o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů, v platném znění PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 72 KB)

Předpis upravuje systém označování a sledovatelnosti GMO


14.5.2015

Nařízení č. 1829/2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 556 KB)

Předpis EU upravuje schvalování GM potravin a krmiv, ale i plodin pro účely pěstování


14.5.2015

Směrnice č. 2001/18/ES, o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 611 KB)

Směrnice je základním předpisem v dané oblasti


14.5.2015

Vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, v platném znění PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 189 KB)

Vyhláška č. 89/2006 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 252/1997 Sb.


14.5.2015

Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 501 KB)

Vyhláška č. 209/2004 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 78/2004 Sb.


14.5.2015

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 336 KB)

Zákon o zemědělství upravuje některé základní náležitosti pěstování GM plodin


14.5.2015

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 343 KB)

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty je základním předpisem v oblasti GMO