přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
25.2.2014

Zelená zpráva 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 201214.1.2014

Základní statistické údaje EZ za rok 2012 - Zpráva ÚZEI č. 2 (2013) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva je výstupem tématického úkolu s názvem "Statistická šetření ekologického zemědělství (Ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)" zadaným Ministerstvem zemědělství ČR.


32012R0505: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí...


32010R0271: Nařízení Komise (EU) č. 271/2010

Nařízení Komise (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení...


16.9.2013

Rozvrh hodin Ovoce do škol PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 376 KB)

Rozvrh hodin k projektu Ovoce do škol ke stažení


11.9.2013

Český chmel/Czech Hops 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)

Mezinárodní publikace o českém chmelařství, kterou vydalo MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR v roce 2013.


3.9.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 3. 9. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.


27.8.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 27. 8. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.


20.8.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 20. 8. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.

zobrazit po

Strategické cíle zemědělství do roku 2030

  • Potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost
  • Konkurenceschopnost zemědělství
  • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
  • Rozvoj venkovských hospodářství a komunit

Více informací

Registry a aplikace

Kalendář