přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
15.6.2011

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010 - zpráva o trhu s biopotravinami PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 338 KB)

Předkládaná zpráva o trhu biopotravin v České republice s názvem Statistická šetření ekologického zemědělství (EZ) je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č. 4212), jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tématického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o bioprodukci a jejím uplatnění na ekofarmách a dále od roku 2009 nově sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.


8.6.2011

Produkce biopotravin opět v rukou novinářů aneb Nová příležitost osvětlit, jak to s biopotravinami doopravdy je

Reakce České technologické platformy pro ekologické zemědělství na článek MF Dnes ze dne 4.6.2011 s názvem „Bez chemie, ale s parazity. Bio nerovná se zdravé“.


7.6.2011

Reakce na článek MF Dnes o biopotravinách ze dne 4. 6. 2011

Vyjádření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.


26.5.2011

40. mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva 2011

Zpráva o soutěži Děčínská kotva 2011.


Datum konání: 11.5.2011  9:30

Chov dojnic v ekologickém zemědělství - hlavní problémy, jejich příčiny a řešení

Pozvánka na seminář, který pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Spolek poradců v ekologickém zemědělství dne 11.5.2011 v Malontech.


6.5.2011

Stanovisko MZe k používání minerálních doplňků s obsahem konvenční složky JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 677 KB)

MZe na základě běžné praxe v ostatních členských státech EU povoluje použití konvenční složky v minerálních krmivech, premixech a rostlinných extraktech, pokud tvoří max. 1 % celkové roční krmné dávky býložravců.


Datum konání: 28.4.2011  10:00

Chov dojnic v ekologickém zemědělství – hlavní problémy, jejich příčiny a řešení

Pozvánka na seminář na téma Chov dojnic v ekologickém zemědělství - hlavní problémy, jejich příčiny a řešení, který se koná dne 28.4.2011 v Jimramově.


Datum konání: 14.4.2011  17:00 – 19:00

Permakulturní zahrada doma či na balkoně

Pozvánka na praktický seminář s názvem Permakulturní zahrada doma či na balkoně, který se uskuteční dne 14. dubna 2011 v Praze na SEV Toulcův dvůr mezi 17-19 hodinou.


Datum konání: 12.4.2011  9:30 – 19.4.2011  9:30

Seminář pro začínající ekologické zemědělce

Občanské sdružení ZERA o.s. Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou - Zemědělskou fakultou v Českých Budějovicích, Ministerstvem zemědělství a Biokont CZ s.r.o. Vás…


Datum konání: 28.3.2011  18:00 – 20:00

Biodynamické, ekologické a komunitou podporované zemědělství v zahraniční

Pozvánka na besedu s ekologickými sedláky z Německa, Anglie a Francie na téma Biodynamické, ekologické a komunitou podporované zemědělství v zahraniční, která se uskuteční 28. března…

zobrazit po

Strategické cíle zemědělství do roku 2030

  • Potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost
  • Konkurenceschopnost zemědělství
  • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
  • Rozvoj venkovských hospodářství a komunit

Více informací

Registry a aplikace

Kalendář