přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
24.7.2012

Stav sklizně obilovin a řepky k 17. 7. 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 135 KB)


Datum konání: 26.6.2012 

Přehlídka polních pokusů v ekologickém zemědělství

Pozvánka na Přehlídku polních pokusů v ekologickém zemědělství, tradičně pořádaná Katedrou rostlinné výroby FAPPZ ČZU ve Výzkumné stanici v Uhříněvsi. Letošním…


Datum konání: 14.6.2012  9:00 – 13:00

Česká republika malým hráčem na velkém poli aneb Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti

Pozvánka na seminář analytického centra Glopolis: Česká republika malým hráčem na velkém poli aneb jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti, který se bude zabývat…


11.6.2012

Omalovací karty k projektu Ovoce do škol

Sada 7 omalovacích karet na motivy písniček z CD Všecky švestky mají pecky ke stažení.


23.5.2012

Definice velkochovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 248 KB)

Dne 25.1.2013 byla odborem environmentálním a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství novelizována definice velkochovu, která slouží pro potřeby používání statkových hnojiv z konvenčního zemědělství na ekologické farmě podle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Tato konvenční statková hnojiva však nesmějí pocházet z velkochovů (intenzivních chovů).


Datum konání: 18.5.2012  7:00 – 20.5.2012 

Děčínská kotva


Datum konání: 2.5.2012  18:00 – 19:30

Ekozahrada - když je učitelem příroda

Pozvánka na seminář, který se uskuteční 2.5.2012 na České zemědělské univerzitě v Praze, Velká zasedací místnost FAPPZ.


12.4.2012

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2012. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 372 KB)

Zásady, kterými se na základě § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2012.


5.4.2012

Metodický pokyn č. 2/2012: Sady, vinice, meziřadí a krajinné prvky v EZ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 103 KB)

Metodický pokyn č. 2/2012 upravuje pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.


2.4.2012

Novela vyhlášky č. 16/2006

Dne 1.4.2012 nabyla účinnosti novela vyhláška č. 16/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Novelizovala ji vyhláška č. 80/2012.


8.3.2012

Český trh s biopotravinami v roce 2010 zůstal na hodnotách předchozího roku, v roce 2011 se očekává mírný nárůst spotřeby.

(Praha, 2.3.2012) Celkový obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. V České republice utratili spotřebitelé v roce 2010 za biopotraviny 1,6 miliardy korun, což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 %. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).


5.3.2012

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2011 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 120 KB)


29.2.2012

Ekologické zemědělství bez mýtů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.


29.2.2012

Celkový seznam osob podnikajících v EZ 2011 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 2 MB)

Celkový seznam ekologických podnikatelů platný k 31.12.2011.


19.1.2012

Bioškoly - Zpráva k závěrečnému průzkumu postojů účastníků projektu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 300 KB)


19.1.2012

Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení - Závěrečná zpráva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 542 KB)

Závěrečná zpráva za období 1.7.-30.11.2011


3.1.2012

Ročenka ekologického zemědělství 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


3.1.2012

Obiloviny - 12/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Situační a výhledová zpráva


2.1.2012

Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO

Metodický pokyn č. 1/2012 upravuje nový systém registrace do ekologického zemědělství, který se změnil s účinností novely zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a dále podmínky přechodného období farmy a zkracování a prodlužování přechodného období na pozemcích.


19.12.2011

Co přinesla novela zákona o ekologickém zemědělství?

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.


14.12.2011

Okrasné rostliny - 12/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Situační a výhledová zpráva


5.12.2011

Zelenina 12/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Situační a výhledová zpráva


Vodítko k povinnosti podávat prohlášení - o sklizni, produkci, zásobách

Pomůcka při vyplňování prohlášení pro vinohradníky, vinaře, obchodníky s hrozny, rmutem, moštem a vínem, obchodní zprostředkovatele a příjemce nebaleného vína.


Datum konání: 25.11.2011  12:00 – 19:00

Elixír 2011 zdravé alternativy

Pozvánka předvánoční prodejní setkání s doprovodným programem a vyhlášením soutěže Eko Bio Rodina.


Datum konání: 16.11.2011  9:00 – 17:00

Biopotraviny ve školním stravování

Pozvánka na konferenci Biopotraviny ve školním stravování, která se koná 16. listopadu 2011 v Konferenčním cetru City, Praha 4 - Pankrác. …


Datum konání: 14.11.2011  – 15.11.2011 

3. Vědecká konference a Biosummit

Pozvánka na 3. Vědeckou konferenci a Biosummit, kterou ve dnech 14.-15. listopadu 2011 pořádají Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Podvýbor ŽP PS PČR, agentura Felicius, ČZU…


Datum konání: 18.10.2011  10:00

Chov dojnic, faremní zpracování mléka, prodej ze dvora

Pozvánka na seminář na téma Chov dojnic, faremní zpracování mléka, prodej ze dvora, který dne 18.10.2011 pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Spolek poradců v ekologickém zemědělství.


Datum konání: 13.10.2011  10:00

Chov ovcí a koz, faremní zpracování mléka, prodej ze dvora

Pozvánka na seminář na téma Chov ovcí a koz, faremní zpracování mléka, prodej ze dvora, který dne 13.10.2011 pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Spolek poradců v ekologickém zemědělství…


20.9.2011

Reakce na článek uveřejněný v Zemědělci č. 37/2011 „Podpora ztrácí smysl“

Vyjádření oddělení ekologického zemědělství MZe.


15.9.2011

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 610 KB)

Výstup tématického úkolu MZe ČR č. 4212/2011.


Datum konání: 14.9.2011  – 15.11.2011 

Eko Bio Rodina aneb Jak to děláme my!

Napište váš rodinný příběh, stvořte fotoreportáž, nakreslete komiks, namalujte obraz, vyrobte umělecké dílo z recyklovatelných materiálů nebo natočte video. Zkrátka nám jakýmkoli kreativním…


6.9.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 6.9.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 140 KB)


30.8.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 30.8.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)


23.8.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 23.8.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)


Datum konání: 20.8.2011  13:00

Tradiční bělokarpatský dožínkový biojarmark

Pozvánka na tradiční bělokarpatský dožínkový biojarmark, který se bude konat 20. srpna 2011 od 13,00 hodin ve Velké nad Veličkou v rámci známého folklórního festivalu Ozvěny Horňácka…


19.8.2011

Réva vinná a víno - 08/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Situační a výhledová zpráva

16.8.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 16.8.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)


9.8.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 9.8.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)


2.8.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 2.8.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)


26.7.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 26.7.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 135 KB)


19.7.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 19.7.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 135 KB)


18.7.2011

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 93 KB)


12.7.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 12.7.2011 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 51 KB)


15.6.2011

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010 - zpráva o trhu s biopotravinami PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 338 KB)

Předkládaná zpráva o trhu biopotravin v České republice s názvem Statistická šetření ekologického zemědělství (EZ) je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č. 4212), jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tématického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o bioprodukci a jejím uplatnění na ekofarmách a dále od roku 2009 nově sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.


8.6.2011

Produkce biopotravin opět v rukou novinářů aneb Nová příležitost osvětlit, jak to s biopotravinami doopravdy je

Reakce České technologické platformy pro ekologické zemědělství na článek MF Dnes ze dne 4.6.2011 s názvem „Bez chemie, ale s parazity. Bio nerovná se zdravé“.


7.6.2011

Reakce na článek MF Dnes o biopotravinách ze dne 4. 6. 2011

Vyjádření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.


26.5.2011

40. mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva 2011

Zpráva o soutěži Děčínská kotva 2011.


Datum konání: 11.5.2011  9:30

Chov dojnic v ekologickém zemědělství - hlavní problémy, jejich příčiny a řešení

Pozvánka na seminář, který pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Spolek poradců v ekologickém zemědělství dne 11.5.2011 v Malontech.


6.5.2011

Stanovisko MZe k používání minerálních doplňků s obsahem konvenční složky JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 677 KB)

MZe na základě běžné praxe v ostatních členských státech EU povoluje použití konvenční složky v minerálních krmivech, premixech a rostlinných extraktech, pokud tvoří max. 1 % celkové roční krmné dávky býložravců.


Datum konání: 28.4.2011  10:00

Chov dojnic v ekologickém zemědělství – hlavní problémy, jejich příčiny a řešení

Pozvánka na seminář na téma Chov dojnic v ekologickém zemědělství - hlavní problémy, jejich příčiny a řešení, který se koná dne 28.4.2011 v Jimramově.

zobrazit po