přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
11.9.2013

Český chmel/Czech Hops 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)

Mezinárodní publikace o českém chmelařství, kterou vydalo MZe ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR v roce 2013.


3.9.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 3. 9. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.


27.8.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 27. 8. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.


20.8.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 20. 8. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.


13.8.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 13. 8. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.


6.8.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 6. 8. 2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.


1.8.2013

Novinky v Registru ekologických podnikatelů

Od 18.7.2013 je možno podávat žádosti o registraci do systému ekologického zemědělství, žádosti o zrušení registrace, změnu činnosti a žádosti o výjimky a zkrácení přechodného období elektronicky prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů.


30.7.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 30. 7. 2013

informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice


24.7.2013

Přihlaste svou akci do Měsíce biopotravin!

V průběhu měsíce září máte možnost pozvat návštěvníky na Vaši ekofarmu, přednášku o biopotravinách či biojarmark.


23.7.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 23. 7. 2013

informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice


16.7.2013

Postup sklizně obilovin v ČR k 16. 7. 2013

informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice


Datum konání: 8.6.2013  14:00

Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství

Pozvánka na seminář, který se koná v rámci XXXVIII. ročníku mezinárodního ekologického festivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe), který probíhá ve dnech 4.-9.6.2013 v Klubu kultury v Uherském Hradišti…


20.5.2013

Statistická šetření ekologického zemědělství - Zpráva o trhu s biopotravinami za rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 916 KB)

Předkládaná zpráva o trhu s biopotravinami v České republice je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č.4212) s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tematického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o rostlinné a živočišné bioprodukci na ekofarmách a jejím uplatnění a dále od roku 2009 sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.


Datum konání: 15.5.2013  – 19.5.2013 

Děčínská kotva 2013

42. mistrovství floristů České republiky


10.5.2013

Celkový seznam osob podnikajících v EZ_2012 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 1 MB)


26.3.2013

Změna ve formulářích žádosti o registraci, ohlášení změn a vytvoření formuláře žádosti o zrušení registrace

Na záložce Metodické pokyny v metodickém pokynu č. 1/2012 byly provedeny drobné změny ve formuláři žádosti o registraci, ohlášení změn a byl nově vytvořen formulář žádosti o zrušení registrace. Nově bude možné si v žádosti o registraci zaškrtnout možnost zařazení do LPIS půdní bloky s kulturou rybník a školka. V případě školky se však musí jednat o školku pro ovocné druhy produkující ekologické stromky, nikoliv o lesní školku.


6.3.2013

Zelená zpráva 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011.


11.2.2013

Přehled dovozu biopotravin ze třetích zemí za rok 2012 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 42 KB)


11.2.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2012 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 126 KB)


5.2.2013

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny - 12/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 689 KB)

Situační a výhledová zpráva


18.1.2013

Ročenka ekologického zemědělství 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


16.1.2013

Cukr a cukrová řepa - 10/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 384 KB)

Situační a výhledová zpráva


15.1.2013

Brambory - 11/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Situační a výhledová zpráva


21.12.2012

Réva vinná a víno - 12/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Situační a výhledová zpráva


18.12.2012

Kódy stáčíren

Kód stáčírny přiděluje Odbor potravinářský Ministerstva zemědělství v souladu s § 16 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.


18.12.2012

Zelenina - 12/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Situační a výhledová zpráva


6.12.2012

Půda - 12/2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Situační a výhledová zpráva Půda 2012


Datum konání: 24.11.2012  14:00

Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství

Pozvánka na tradiční seminář o ekologickém zemědělství, který se bude opět konat 24. listopadu 2012 od 14,00 hodin v Klubu kultury v Uherském Hradišti v rámci…


Datum konání: 14.11.2012 

Mokřady v zemědělské krajině

Pozvánka na seminář Mokřady v zemědělské krajině, který dne 14. listopadu pořádá Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Seminář se bude věnovat…


26.10.2012

Metodický pokyn č. 7/2012: Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 108 KB)

Legislativa ekologického zemědělství umožňuje hospodářským subjektům podnikajícím v ekologickém zemědělství chovat současně zvířata v systému ekologického zemědělství a konvenčním způsobem. Musí však být splněny podmínky uvedené v článku 17 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které doplňuje MP č. 7/2012.


Datum konání: 23.10.2012  17:30

Zahrada v souladu s přírodou – s malým úsilím a pěkným výnosem

Pozvánka na semnář s názvem Zahrada v souladu s přírodou – s malým úsilím a pěkným výnosem, který se uskuteční dne 23. října od 17.30 do 19.30 ve velké zasedací místnosti FAPPZ, ČZU.…


Datum konání: 15.10.2012  8:00 – 19.10.2012  16:00

Semináře k označování a uvádění krmiv na trh

V souvislosti s implementací nařízení upravujícím způsob označování a uvádění krmiv na trh dozorovými orgány, může nastat situace, kdy provozovatelům krmivářských podniků nemusí být, s ohledem na…


4.10.2012

Metodická příručka ochrany okrasných rostlin

aktualizované vydání


2.10.2012

ProPIG Omezení negativního vlivu chovu prasat na životní prostředí při zlepšení zdraví, pohody a výživy prasat v ekologickém zemědělství

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc jsou partnery evropského projektu ProPIG, jehož cílem je podpora rozvoje ekologických chovů prasat v Evropě. Aktivity projetu v rámci CORE Oranic II v České republice finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a environmentálních dopadů chovů prasat v osmi evropských zemích. Pro Českou republiku, kde je ekologický chov prasat velmi málo rozvinutý, je to dobrá příležitost získat nové zkušenosti.


2.10.2012

Produkce osiv v ekologickém zemědělství

Bioinstitut ve spolupráci s odborníky z příslušných oborů vydává další z řady Metodik pro praxi. Úvodem přináší informace o legislativních požadavcích kladených na odběratele i dodavatele osiv v EZ, významu dobrého zdravotního stavu osiva a mapuje současný stav trhu s bioosivy v ČR. Další kapitoly rozdělené po skupinách plodin obsahují informace o nárocích konkrétních plodin na přírodní podmínky, půdu, živiny, předplodiny, výsev a ošetřování porostů v průběhu vegetace; přehlídkách porostů, sklizni a úpravě osiva, požadavcích na kvalitu osiva a o chorobách a škůdcích porostů i osiva. Texty jsou doplněny přehlednými tabulkami, které shrnují zákonem požadované kvalitativní parametry osivářských porostů a osiv při uznávacím řízení. Na tvorbě příručky spolupracovala řada odborníků z výzkumu i praxe, včetně zástupců ÚKZÚZ a kontrolních organizací ekologického zemědělství.


Datum konání: 20.9.2012  – 21.9.2012 

Bioakademie 2012

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) se tento rok zaměří na…


12.9.2012

Statistická šetření ekologického zemědělství - Základní statistické údaje (2011) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Předkládaná zpráva je druhým výstupem tématického úkolu pod názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, který je na ÚZEI zpracováván od roku 2007 a jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, odbor environmentální a ekologického zemědělství.


12.9.2012

Studie o přínosech biopotravin

Před nedávnem byla publikována studie vědců ze Standfordu, která hledá odpověď na otázku zda jsou biopotraviny bezpečnější a zdravější než konvenční. O této studii informovala ČTK a následně pak některá česká média, která bohužel řadu sdělení ze studie zkreslila. V příloze naleznete odborné vyjádření ke studii a jejím výsledkům od Mgr. Margit Slimákové, Ph.D.


Datum konání: 6.9.2012  – 17.10.2012 

Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

Potravinářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na semináře "Biopotraviny, jejich…


4.9.2012

Konečný stav sklizně v ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 128 KB)


28.8.2012

Stav sklizně obilovin a řepky k 28. 8. 2012

Postup sklizně v ČR k 28. 8. 2012.


21.8.2012

Stav sklizně obilovin a řepky k 21. 8. 2012

Postup sklizně v ČR k 21. 8. 2012


14.8.2012

Stav sklizně obilovin a řepky k 14. 8. 2012

Postup sklizně v ČR.


Datum konání: 13.8.2012  13:17

Ozvěny Horňácka

Pozvánka na 16. mezinárodní folklorní festival spojený s bělokarpatským biojarmarkem, který se koná 17.-18.8.


13.8.2012

Metodický pokyn č. 6/2012: Definice pojmu region PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 75 KB)

Metodický pokyn, kterým se vymezuje pojem „region“ ve vztahu k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 505/2012.


8.8.2012

Metodický pokyn č. 5/2012: Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství

Udělování výjimek podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008, převzalo od roku 2010 Ministerstvo zemědělství jako příslušný orgán podle článku 2 písm. n) NR č. 834/2007.


7.8.2012

Stav sklizně obilovin a řepky k 7. 8. 2012

Postup sklizně v ČR.


31.7.2012

Stav sklizně obilovin a řepky k 31. 7. 2012

Postup sklizně v ČR.


24.7.2012

Stav sklizně obilovin a řepky k 24. 7. 2012

Postup sklizně v ČR.

zobrazit po