přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O aplikaci Registru vinic

Základní informace o aplikaci Registru vinic

Vedením Registru vinic je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský podle podmínek stanovených zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a prováděcími vyhláškami č. 323/2004 Sb. a č. 324/2004 Sb.
Hlavními cíli aplikace Registru vinic na Portálu farmáře eAGRI je zpřístupnění údajů evidovaných o vinicích přihlášeného uživatele a umožnění podání různých formulářů v elektronické formě.

Mezi základní informace, které zpřístupňuje aplikace Registru vinic, patří:

  • Seznam vinic přihlášeného uživatele - zobrazují se zde veškeré informace evidované v registru vinic k vinici jako je odrůdová skladba, vyklučené plochy apod.
  • Seznam práv opětovné výsadby (POV) - zobrazuje se zde výpis přidělených POV subjektu
  • Seznam práv na výsadbu ze státní rezervy - obdobně jako v předchozím případě

Pro účely zrychlení ověřování podkladů při výkupu hroznů poskytuje aplikace registru vinic webové služby pro on-line ověření hroznů při výkupu - po zadání registračního čísla vinice, odrůdy a vykupovaného množství je ověřeno proti datům RV, zda v takovém případě nedojde k překročení hektarového výnosu na vinici.

Pro usnadnění podávání povinných hlášení ÚKZÚZ poskytuje Registr vinic možnost elektronického podání formuláře, který je zčásti předvyplněn. Jedná se o následující hlášení:

  • Prohlášení o sklizni (201, 202, 203, 204) - nutné přihlášení
  • Prohlášení o produkci (211, 212) - nutné přihlášení
  • Prohlášení o zásobách (221) - nutné přihlášení
  • Výkazy pro vinařský fond - nutné přihlášení
  • Žádost o zatřídění vína - nutné přihlášení
  • Oznámení o provedení změny ve vinici - nutné přihlášení

K podání těmto hlášení netřeba digitálního podpisu. Příručky pro ovládání aplikace registru vinic NALEZNETE ZDE.