přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací

Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu a ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon) je Ministerstvo zemědělství garantem zpracování „Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací“.

Na základě analýzy stávajícího způsobu zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou stavu byla přijata opatření k zabezpečení uvedené koncepce, která Bezpečnostní rada státu projednává a přijímá k nim příslušná usnesení. Pro orgány krizového plánování byl zpracován Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. Pro orgány krizového řízení byl zpracován Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou. Pokyn upravuje postup orgánů krizového řízení krajů a okresů při zajištění výběru zdrojů pro nouzové zásobování vodou, jejich zařazování do seznamu zdrojů nouzového zásobování vodou a udržování.

Související odkazy


15.3.2021

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 3468/2021-MZE-15000 ze dne 8. 3. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 935 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k výběru a udržování zdrojů pro nouzové zásobování pitnou vodou v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů.


5.10.2017

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 6. 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 241 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22.6.2016 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů. Materiál byl zveřejněn ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí (ročník 15, částka 1, vydán dne 21. února 2017).23.4.2003

Usnesení k návrhu Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 70 KB)

Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 103, ze dne 18. července 2000.


22.4.2003

Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 497 KB)

Analýza stávajícího způsobu zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou.