přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
17.12.2020

Stanovisko k prodloužení platnosti stávajícího dlouhodobého srážkového normálu do 31.12.2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 407 KB)


21.3.2019

Přehled výkladů a stanovisek (stav k 20. 3. 2019) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 130 KB)


7.1.2019

výklad č. 82 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Stanovení množství odváděných srážkových vod z objektů zařízení sociálních služeb [k § 20 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.1.2019

Výklad č. 81 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Předávání údajů o jakosti surové vody [k § 13 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


29.6.2018

Výklad č. 80 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Stanovení množství odváděných odpadních vod do kanalizace v případech, kdy je měřen odběr vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a současně je také možnost odběru vody z jiných zdrojů (např. využívání dešťové vody) [k § 19 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích]


29.6.2018

Výklad č. 79 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 823 KB)

Otázka úhrady nákladů za přezkoušení vodoměru [k §16 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích]


29.6.2018

Výklad č. 78 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Možnost měřit odebrané množství vody z jiných zdrojů z důvodu stanovení množství odváděných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu [k § 19 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích]


30.5.2014

Výklad č. 76 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Osazování vodoměrů [k § 17 zákona o vodovodech a kanalizacích]


22.4.2014

Výklad č. 75 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 130 KB)

K použití "dlouhodobého srážkového úhrnu"


24.3.2011

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)

Vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jedná-li se o provozování v rámci zkušebního provozu
[k § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích]

zobrazit po