přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aplikace pro Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací - MPVaK (verze určená pro zpracovatele evidence)

Software pro zpracovatele evidence „Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.

Tématické oblasti: Vodní hospodářství

Software pro zpracovatele evidence „Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.

Program „MPVak - vybrané údaje majetkové a provozní evidence“ byl vytvořen pro uživatelské prostředí MS Windows XP a vyšší. Program nemá zvláštní nároky na hardwarové vybavení.

Aplikace je nyní ke stažení ve verzi 3.21.0.1. Instalace i aktualizace starší verze MPVaK se provádí pomocí balíčku „Instalace_aplikace_MPVaK_zpracovatel.MSI“, který je v příloze. Data vložená starou verzí se neztratí a bude je možné použít i v nové verzi. Detailní popis instalace i aktualizace je v souboru „Postup_instalace_nebo_aktualizace_aplikace_MPVaK_(zpracovatel).pdf“.

UPOZORNĚNÍ:

Pro první zadání údajů do aplikace MPVaK (verze pro zpracovatele) je třeba nejprve zadat údaje vlastníků, provozovatelů a zpracovatelů. V následném kroku uživatel vyplní VÚME stavby pro úpravu vody a VÚME čistírny odpadních vod. Tyto dva druhy VÚME nezávisí na ostatních a naopak jsou potřeba pro VÚME vodovodních řadů a kanalizačních stok. Po zadání VÚME staveb pro úpravu vody a čistíren odpadních vod by měl uživatel vyplnit ostatní VÚME, tj. vodovodní řady a kanalizační stoky. Až po vyplnění všech VÚME lze vyplňovat VÚPE (viz uživatelská příručka aplikace, která je součástí instalace a zároveň je i součástí samotné aplikace).

Přiložený instalační balíček vcredist_x86.exe si stáhněte pouze, pokud se po instalaci při spuštění aplikace objeví chybová hláška „Aplikaci nelze spustit, protože chybí knihovna“.

Soubor „Záloha_aplikace_MPVaK_(zpracovatel).zip” obsahuje zálohu adresáře s nainstalovanou aplikací MPVaK (zpracovatel). Lze ho použít v případě aktualizace předchozí verze MPVaK_(zpracovatel) nebo nechtěného smazání nebo poškození instalace. V těchto případech se soubor zkopíruje do adresáře s nainstalovaným MPVaKZprac a průzkumníkovi se rozbalí příkazem “Extrahovat vše”.

Dne 24. 9. 2020 nabyl účinnosti Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací (VÚME), pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK) a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO), který je vydaný pod č.j. 14000/2020-15132-1. V této souvislosti Vás upozorňujeme, že při zpracování VÚME za rok 2020 se postupuje podle tohoto pokynu a hodnotu majetku je nutné přecenit. S ohledem k této skutečnosti je do nové verze aplikace MPVaK doplněna funkce, kterou lze pro výpočet pořizovací (aktualizované) ceny objektů využít.

V případě, že došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle VÚME za rok 2020 o více než 10 % je nutné v souladu s § 13 odst. 3 vyhlášky č. 428/2001 Sb. provést v průběhu letošního roku také aktualizaci PFO. Pro zpracování PFO, případně jeho aktualizace je možné využít novou funkci v aplikaci MPVaK."

Přílohy jsou aktualizovány k 21.3.2021

MPVaK verze 3.21.0.1 datum 18.1.2021

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem