přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

7.4.2014

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 275/2013 Sb. (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace.

Ke zpracování žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se použije formulář žádosti ve stanoveném formátu XLS (XLSX). Obsah formuláře žádosti odpovídá příloze číslo 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vyplněný formulář žádosti ve formátu XLS (XLSX) se podává v elektronické podobě místně příslušnému krajskému úřadu společně s dalšími požadovanými doklady ve formátu PDF/A prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Tyto doklady jsou specifikovány v zákonu o vodovodech a kanalizacích i v listu „Vysvětlivky“ formuláře žádosti.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem