přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

IS VaK - VSVaK Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popř. provozovatel, povinen zaslat každoročně Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné (zkráceně Celkové vyúčtování) na MZe, nejpozději do 30. 4. kalendářního roku.

Ke zpracování porovnání lze použít aplikaci VSVaK, která je k bezplatnému stažení a používání. Aplikace VSVaK je v souladu s přílohou č. 20 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a umožňuje kromě vyplnění dat také jejich kontrolu a následné automatizované odeslání na MZe. Součástí aplikace je i návod pro použití včetně popisu jednotlivých položek.

Aplikace plně nahrazuje předchozí aplikaci CV_CVaK. Aplikace VSVaK zachovává kompatibilitu dat, tj. data vytvořená v aplikaci CV_CVaK je možno zobrazit i upravovat v nové aplikaci VSVaK.

 

Související odkazy
15.5.2012

HelpDesk

Podpora aplikace Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné (CV_CVaK).