přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
18.1.2010

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky

Informace o zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR).


16.5.2008

Vyhodnocení vyjádření a připomínek k SEA Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 245 KB)

Zpráva o vypořádání vyjádření a připomínek k návrhu a vyhodnocení koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR" došlých do 11. dubna 2008.


16.5.2008

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 546 KB)

Stanovisko MŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR".


10.4.2008

Veřejné projednání návrhu koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR)

Zápis a prezenční listina z průběhu veřejného projednání návrhu koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR)" a "Vyhodnocení vlivu této koncepce na životní prostředí (SEA)" dle zákona ČR č. 100/2001 Sb., v platném znění.


10.3.2008

Návrh Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR) k posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)

Informace o předání Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR) a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Ministerstvu životního prostředí.


29.11.2007

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR) - říjen 2007

Informace o zpracování "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR) - říjen 2007".


26.10.2007

Základní informace o přípravě PRVKÚ ČR a o proceduře posuzování jeho vlivů na životní prostředí (SEA)

Tato informace si klade za cíl informovat veřejnost o zpracování "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky" (PRVKÚ ČR) a o možnostech aktivní účasti veřejnosti při přípravě tohoto o dokumentu v rámci procedury Posuzování vlivů na životní prostředí - SEA


27.11.2006

SEA - závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 301 KB)

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (průvodní dopis) a závěr zjištovacího řízení


13.10.2006

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 984 KB)

Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, dle přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb.