přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha

14.7.2020

Informace o zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky - celorepubliková koncepce zaměřená na řešení problematiky sucha.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky s názvem „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ (PRVKÚ ČR - SUCHO) obsahuje návrh konkrétních technických opatření realizovaných ve stávajících vodárenských soustavách
a návrhy na jejich další rozšíření a propojení.

Koncepce je předkládána na základě usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a je plněním úkolu C3 uvedeného usnesení vlády.

Hlavním výstupem celorepublikové koncepce zaměřené na řešení problematiky sucha je návrh konkrétních technických opatření realizovaných ve stávajících vodárenských soustavách a návrhy na jejich další rozšíření a propojení (zejména revize stávajících kapacit zařízení, návrh nových nebo rozšíření stávajících jednotlivých zařízení, nová propojení stávajících nebo nových zařízení, návrh optimalizace distribuce pitné vody v období sucha), a to včetně vyčíslení finančních nákladů nezbytných na tato opatření.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem