přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva za rok 2019

V roce 2020 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s platnou Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2019 a Benchmarking provozovatelských subjektů 2019. Zjištění a závěry obou projektů jsou zahrnuty ve Zprávě o benchmarkingu za rok 2019.

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje výsledky a závěry realizovaných projektů prostřednictvím  Zpráva z benchmarkingu za rok 2019.

Zpráva je zveřejněna jako otevřený dokument s možností jej připomínkovat. 

Ministerstvo zemědělství si dovoluje požádat odbornou i laickou veřejnost o spolupráci formou zaslání připomínek a námětů na e-mailovou adresu benchmarkingVaK@mzecz {benchmarkingvak@mzecz} nebo poštou na adresu Ministerstva zemědělství, odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 a to v termínu nejpozději do 31. 8. 2021.

 

Přílohy