přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva za rok 2018

V roce 2019 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s platnou Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2018 a Benchmarking provozovatelských subjektů 2018. Výsledky obou projektů jsou předloženy v samostatných dokumentech. Zjištění a závěry obou projektů jsou zahrnuty ve Zprávě o benchmarkingu za rok 2018.

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje výsledky a závěry realizovaných projektů formou zpráv:

  1. Benchmarking vlastnických subjektů za rok 2018,

  2. Benchmarking provozovatelských subjektů za rok 2018,

  3. Zpráva z benchmarkingu za rok 2018.

Zprávy jsou zveřejněny jako otevřené dokumenty s možností je připomínkovat. 

Ministerstvo zemědělství si dovoluje požádat odbornou i laickou veřejnost o spolupráci formou zaslání připomínek a námětů na e-mailovou adresu benchmarkingVaK@mzecz  nebo poštou na adresu MZe, odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 a to v termínu nejpozději do 30.06.2020.

Přílohy