přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva z benchmarkingu za rok 2015

V roce 2016 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2015 a Benchmarking provozovatelských subjektů 2015. Výsledky obou projektů jsou předloženy v samostatných dokumentech. Zjištění a závěry obou projektů jsou zahrnuty ve Zprávě o benchmarkingu za rok 2015.

Uvedené dokumenty byly připomínkovány. Jednotlivé předložené připomínky byly vysvětleny na jednání, které proběhlo na Ministerstvu zemědělství v září 2017. Po dohodě s účastníky budou přijaté závěry z projednání zapracovány do právě připravovaných výstupů z benchmarkingu za rok 2016. Dokumenty zveřejňujeme jako konečné. Upozorňujeme, že v dokumentu „Benchmarking vlastnických subjektů za rok 2015“ je použit odlišný postup výpočtu množství skutečně generovaných prostředků na obnovu v oddílném modelu (postup neuvažoval s hodnotou oprav jako prostředků obnovy). V následujících letech je hodnota oprav do prostředků obnovy v oddílném modelu zahrnuta.

Přílohy