přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 18. srpnu 2021

18.8.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR se mírně zvýšila a byla celkově mírně nadnormální. Vydatnost pramenů na našem území byla celkově normální, oproti předchozímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu. Podíl pramenů se silně či mimořádně podnormální vydatností se oproti minulému týdnu nezměnil, tvoří 11 % všech objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně klesaly nebo byly setrvalé. Poklesy se nejčastěji pohybovaly od -2 do -30 cm, ojediněle v povodí Malše, Lužnice a Dyje i více. Průměrné týdenní vodnosti dosahovaly většinou Q330 až Q90. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry dosahovaly týdenní průtoky širokého rozmezí hodnot od 35 do 145 % QVIII. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila, přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha. 

Hladiny většiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu setrvalé nebo slabě klesaly. Změny v zaplnění zásobních prostorů se pohybovaly převážně mezi -3 až +3 %. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky naplněny z 90–100 % a jsou schopny zabezpečit požadované odběry či zachytit a transformovat případné povodňové průtoky. 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem