přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 4. srpnu 2021

4.8.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 30. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů celkově k mírnému zhoršení stavu. Hladina převážně stagnovala, až mírně klesala. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Za týden od 26. 7. do 1. 8. 2021 spadlo na celém území 20 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 25 mm), což odpovídá 144 % normálu pro toto období. Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané vlivem srážek, které byly nejvydatnější na počátku a na konci týdne. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu celkově slabě zlepšila. I nadále se však toky s průtoky na hranici hydrologického sucha vyskytují nejčastěji v povodí Odry a Moravy, v ostatních povodích jen ojediněle. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 72–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc červenec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 12,93 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi, od začátku roku (leden až červenec) bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 60,16 mil. m3.

Během července rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí téměř 20 mil. m3. Od začátku letošního roku bylo na významných vodních nádržích na našem území akumulováno 478,14 mil. m3 vody.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem