přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 14. červenci 2021

14.7.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 27. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů celkově k mírnému zhoršení stavu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Za týden od 5. 7. do 11. 7. 2021 spadlo na celém území 40 mm srážek (Čechy 47 mm, Morava 27 mm), což odpovídá 161 % normálu pro toto období. Toky reagovaly všeobecnými vzestupy hladin. Až do čtvrtka hladiny sledovaných toků většinou klesaly, případně byly setrvalé. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, téměř nevyskytují. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem