přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. 3. 2021

31.3.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 12. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 12. týdnu rovněž celkově normální.

V období od 24. 3. do 31. 3. 2021 nebyly na území České republiky zaznamenány významnější srážkové události, srážkové úhrny byly většinou do 10 mm. Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé, v důsledky vyšších teplot dochází k postupnému odtávání sněhové pokrývky a mírnému zvýšení průtoků v horských profilech (sníh se vyskytuje pouze ve vyšších polohách nad 800 m n. m.). Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc březen jsou aktuální průtoky ve vodních tocích převážně podprůměrné, nejčastěji se průtoky pohybují v rozmezí 30 – 80 % dlouhodobého průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem