přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 17. 3. 2021

17.3.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 10. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Na severu a západě Čech převládal normální stav hladiny, v jižních a východních Čechách mírně nadnormální. Stav mělkých vrtů na Moravě byl lepší, převážně mírně až silně nadnormální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 10. týdnu celkově mírně nadnormální.

V období od 10. 3. do 17. 3. zasáhly území České republiky nerovnoměrné srážky s úhrny převážně do 30 mm. Oproti minulému týdnu se mírně zvýšila zásoba vody ve sněhu, vzhledem k očekávanému ochlazení a sněhovým srážkám bude zásoba vody ve sněhu v tomto týdnu pravděpodobně ještě růst. Průtoky většiny vodních toků jsou převážně setrvalé nebo zvolna klesající. V porovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro toto období jsou na většině území průtoky v rozmezí 40 – 70 % dlouhodobého průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem