přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. 2. 2021

10.2.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně zlepšil až na silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně stagnovala, až mírně rostla. Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému poklesl a tvoří 17 % všech objektů.

V důsledku srážek a oteplení z druhé poloviny minulého týdne došlo ke zvýšení hladin na většině vodních toků, na některých místech došlo k překročení I. a II. stupně povodňové aktivity, nebyly však zaznamenány větší škody. Ochlazení z počátku tohoto týdne doprovázely vydatné sněhové srážky, díky kterým se zvýšila zásoba vody ve sněhu (sníh nyní leží na většině území České republiky), průtoky ve vodních tocích mají zvolna klesající tendenci. Na většině území České republiky jsou průtoky ve vodních tocích nadprůměrné v porovnání s dlouhodobými průměry.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. S ohledem na aktuální zásoby vody ve sněhu byly některé nádrže předvypuštěny pro případné zachycení a transformaci zvýšených průtoků v důsledku tání sněhu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem