přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 18. listopadu 2020

18.11.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 23 % všech objektů.

V období od 11. 11. do 18. 11. 2020 se na většině území České republiky vyskytovaly srážky s úhrny do 10 mm, které neměly výraznější vliv na stávající hydrologickou situaci a vodnosti v tocích. Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé nebo na mírném poklesu. V porovnání s dlouhodobými průměry jsou aktuálně průtoky ve vodních tocích nadprůměrné zejména ve východní části České republiky, naopak podprůměrné průtoky se vyskytují převážně na západě a severu České republiky. Dle aktuální předpovědi ČHMÚ nejsou očekávány v nejbližších dnes vydatnější srážky, které by hydrologickou situaci změnily.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem