přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 11. listopadu 2020

11.11.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil na silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 22 % všech objektů.

V období od 5. 11. do 11. 11. nebyly zaznamenány výraznější srážkové úhrny. Hladiny vodních toků na většině území České republiky jsou setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Ve východní části území České republiky jsou průtoky nadprůměrné v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc listopad. Průtoky v povodí horní a dolní Vltavy jsou rovněž mírně nadprůměrné. Naopak podprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobými průměry se vyskytují v povodí Berounky a na území ve správě Povodí Ohře, částečně také v severní části České republiky.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na většině nádrží je odtok vyrovnán s přítokem do nádrže. Manipulace na nádržích probíhají v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem