přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 4. listopadu 2020

4.11.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území České republiky převážně mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu nezměnil a tvoří 24 % všech objektů.

Období od 28. 10. do 4. 11. bylo charakterizováno velkou oblačností na většině území České republiky. V důsledku srážek došlo k nasycení povodí a následnému vzestupu hladin, povodňové průtoky se však vyskytovaly pouze ojediněle. V současné chvíli (4. 11.) bylo dosaženo několika 1. stupňů povodňové aktivity (SPA) ve východní části území ve správě Povodí Labe a na Vysočině, jediný 2. SPA je aktuálně na řece Novohradce. V následujících dnech nejsou předpovídány větší srážkové úhrny, očekává se proto ustálení a postupný pokles hladin ve vodních tocích. Ve srovnání s dlouhodobými, průměrnými průtoky pro měsíc listopad jsou aktuálně nadprůměrné průtoky zejména ve východní části České republiky (Povodí Labe, Moravy a Odry) a na většině území Povodí Vltavy. Na území ve správě povodí Ohře se průtoky pohybují v rozmezí 50 – 85 % dlouhodobého průměru pro měsíc listopad.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají zejména nádrže ve správě Povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 7,29 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2020 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 181,48 mil. m3.

Během října rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 24,19 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 851,60 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem