přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 28. říjnu 2020

29.10.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, nadále zůstává mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na západě Čech mírně klesala, na východě převážně mírně rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou je 68 % všech objektů, vrtů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, je 7 % všech objektů.

Hladiny většiny vodních toků slabě klesají nebo jsou setrvalé. Průtoky se vzhledem dlouhodobým říjnovým průměrům pohybují v širokém rozmezí od 50 do 550 % dlouhodobého měsíčního průměru za měsíc říjen, celkově menší jsou i nadále v západní polovině Čech, naopak větší jsou na východě území.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 61 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají nadále nádrže v povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády, nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem