přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. září 2020

2.9.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu uplynulého týdne převážně mírně kolísaly. Celkově se změny hladin oproti minulému týdnu pohybovaly většinou v rozmezí od -10 do +5 cm, místy byly rozdíly hladin i výraznější. Největší denní vzestup byl zaznamenán na Botiči v Praze-Nuslích (+ 34 cm), kdy byl v pátek v důsledku bouřky s přívalovými srážkami krátkodobě překročen 2. SPA, největší týdenní pokles byl na Brtnici v Brtnici (-68 cm). V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly převážně pod průměrem, v rozmezí od 35 do 100 % Qm, některé více vodné toky dosahovaly ojediněle až 3násobku Qm. Vodnosti toků většinou dosahovaly hodnot 330 až 150 Qm. Toky s průtoky, které splňují parametry pro hydrologické sucho, se i nadále vyskytovaly ojediněle v povodí Berounky, Ohře, na přítocích dolního Labe, v povodí horní Jizery a také v české části povodí Odry na Smědé, Mandavě a Lužické Nise. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti minulému týdnu výrazně nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.

Za měsíc srpen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 26,08 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi, přičemž v součtu bylo od začátku tohoto roku nadlepšeno z vodních nádrží 142,81 mil m3.

Během srpna rovněž docházelo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 9,54 mil m3. Od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno celkem 822,09 mil m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem