přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 26. srpnu 2020

26.8.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 34 % všech objektů.

V současnosti jsou vodní toky na většině území České republiky na poklesu nebo setrvalé. Nejmenší průtoky jsou pozorovány na území ve správě státního podniku Povodí Ohře, kde hodnoty průtoků ve srovnání s průměrným průtokem pro měsíc srpen za referenční období 2005 – 2018 dosahují 30 – 55 %, obdobná je rovněž situace v povodí Berounky, kde průtoky aktuálně dosahují hodnot 25 – 50 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. V povodí horní a dolní Vltavy se průtoky nejčastěji pohybují v rozmezí 50 – 70 % normálu, podobná je situace na vodních tocích ve východní části území ve správě Povodí Labe, v severní části se průtoky pohybují nejčastěji v rozmezí 30 – 50 %. Lépe jsou na tom z hlediska průtoků ve vodních tocích území ve správě Povodí Moravy a Povodí Odry, kde vodnosti dosahují 33 – 210 % respektive 36 – 171 % průměrných hodnot pro měsíc srpen.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 76 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem