přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 19. srpnu 2020

19.8.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q355 – Q30. Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 35 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky značně rozkolísané, nejčastěji se pohybují v rozmezí Q330 až Q180 . V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 44 – 270 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 40 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 27 až 83 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Ve východní části republiky, zejména pak v Beskydech, došlo v důsledku srážek s vysokými intenzitami ke krátkodobému dosažení SPA (nebyly však zaznamenány větší škody). S ohledem na předpověď počasí pro následující dny se očekává postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami hlavně o víkendu.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 73 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem