přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o výklad

Kontaktní údaje v působnosti Ministerstva zemědělství.

Impulsem ke zpracování výkladu k předpisům vodního práva v působnosti Ministerstva zemědělství je požadavek jakéhokoliv subjektu na výklad, adresovaný sekci vodního hospodářství nebo jednomu z věcně příslušných odborů této sekce.

Žádost o výklad nemá předepsanou formu a není ani zpoplatněna. Žadatel má možnost doplnit ji za účelem bližšího vymezení dotazované problematiky o související podkladový materiál.


Poštovní adresa:
Ministerstvo zemědělství
Sekce vodního hospodářství – 15000
Výkladová komise pro vodní zákon* / pro zákon o vodovodech a kanalizacích*
Těšnov 17
117 05  Praha 1

(* uvede se příslušná výkladová komise)