přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zákon o vodovodech a kanalizacích

Přijaté a schválené výklady k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům (datum poslední aktualizace 13. července 2009).

K 15. březnu 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na schválenou novelu (zákon č. 76/2006 Sb.) byly výkladovou komisí k zákonu o vodovodech a kanalizacích a související právní předpisy v působnosti Ministerstva zemědělství revidovány všechny výklady schválené před účinností novely zákona. Byla provedena kontrola jednak z důvodu formálních změn (změna označení některých ustanovení zákona), jednak z hlediska smyslu a účelu výkladů k jednotlivým ustanovením zákona. V důsledku této rozsáhlé revize byly následně některé výklady změněny nebo zcela zrušeny. Pro zachování kontinuity zůstávají zrušené nebo upravené výklady v původním znění vystaveny na web stránkách MZe, viz odkaz níže „Původní znění výkladů k zákonu o vodovodech a kanalizacích“. Výklady, které nebyly změněny a výklady schválené po účinnosti novely jsou nadále vystaveny v přílohách.

Související odkazy


zobrazit po
16.6.2014

Přehled výkladů a stanovisek (stav k 16.červnu 2014) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)


30.6.2017

Výkladová komise pro zákon o vodovodech a kanalizacích

Personální složení výkladové komise pro zákon o vodovodech a kanalizacích


16.6.2014

Výklad č. 77 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 61 KB)

Které vodoprávní úřady jsou věcně příslušné k rozhodování podle § 1 odst. 5, § 3a, § 5 odst. 4, § 7 odst. 3, § 23 odst. 6 a 7 zákona o vodovodech a kanalizacích? [k § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích]


30.5.2014

Výklad č. 76 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Osazování vodoměrů [k § 17 zákona o vodovodech a kanalizacích]


22.4.2014

Výklad č. 75 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 130 KB)

K použití "dlouhodobého srážkového úhrnu"


9.4.2014

Výklad č. 30 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 52 KB)

Změny účelu stavby kanalizace.


5.3.2012

Výklad č. 14 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 78 KB)

Výměna vodovodních a kanalizačních přípojek
[k § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


5.3.2012

Výklad č. 25 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)

Opravy a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
[k § 3 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích] 


24.3.2011

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)

Vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jedná-li se o provozování v rámci zkušebního provozu
[k § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích]


24.3.2011

Výklad č. 11 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dvousložková cena ve vztahu k nevyužívaným přípojkám
[k § 8 odst. 13 a 14 zákona o vodovodech a kanalizacích]

zobrazit po